Aanmelding lidmaatschap WZW

Organisatiegegevens

Vul hieronder de gegevens in van uw organisatie.

Branches waarin de organisatie werkzaam is

(Meerdere antwoorden mogelijk.)

Opgave aantal FTE en aantal medewerkers

Voor de bepaling van de hoogte van de ledenbijdrage is het noodzakelijk dat WZW een opgave ontvangt van het aantal FTE in dienst bij de organisatie op peildatum 1 januari van het jaar van aanmelden.

Contactpersoon voor aanleveren van FTE-gegevens

Gegevens bestuurder van organisatie

Vul hier de gegevens van de tekeningsbevoegde namens de organisatie voor het aangaan van het lidmaatschap.

Redenen om aan te sluiten bij WZW

Belangrijke thema's voor onze organisatie 

Overige zaken en akkoord algemene voorwaarden

Ingangsdatum lidmaatschap

Opmerkingen lid

U kunt de algemene voorwaarden hier vinden.