Aanmelding lidmaatschap WZW

Lidmaatschapsformulier WZW
Werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn

Organisatiegegevens
Vul hieronder de gegevens in van uw organisatie.

Gegevens bestuurder organisatie
Vul hier de gegevens van de tekeningsbevoegde namens de organisatie voor het aangaan van het lidmaatschap.

Sectoren waarin de organisatie werkzaam is (meerdere mogelijk)

Redenen om aan te sluiten bij WZW

Belangrijke thema's voor onze organisatie 

Opgave aantal FTE en aantal medewerkers
Voor de bepaling van de hoogte van de contributie is het noodzakelijk dat WZW een opgave ontvangt van het aantal FTE in dienst bij de organisatie op peildatum 1 januari van het jaar van aanmelden.

Contactpersoon voor aanleveren van FTE-gegevens

Overige zaken en akkoord algemene voorwaarden

Ingangsdatum lidmaatschap

Opmerkingen lid

De algemene voorwaarden kunt u hier vinden.