Inschrijfformulier AI en Data in Zorg en Welzijn

Personalia

Contactgegevens

Deelsessie

Toelichting

Naast het plenaire deel zijn er drie deelsessies waaraan je deel kunt nemen. Hieronder kun je een keuze maken aan welke deelsessie jij deel wilt nemen. Rechts vind je per deelsessie een beschrijving van wat er inhoudelijk besproken zal worden.

Maak een keuze

Beschrijving deelsessies

Leren en ontwikkelen: De belofte van AI over een persoonlijk leeraanbod

Het is je vast niet ontgaan dat er op verschillende plekken wordt gewerkt aan platformen waar het leeraanbod precies inspeelt op de wensen van de gebruiker en zelfs voorspellend het juiste leeraanbod voorschotelt. In deze sessie kijken we naar de haalbaarheid en wenselijkheid van deze oplossingen.

Personeel(sbeleid): Welke toepassingen zien we voor AI in HRM?

In deze sessie krijg je inzicht in de rol van AI en data bij HRM. Samen gaan we kijken wat we al goed doen en waar de kansen liggen om van elkaar te leren en samen op te trekken.

Primaire proces: Hoe AI bij gaat dragen aan arbeidsbesparing 

Welke kansen zien we voor AI in het primaire proces en in hoeverre kunnen we dit al inzetten? In deze sessie kijken we naast die vragen ook naar wat samenwerking met andere organisaties in de regio jouw organisatie op kan leveren om de inzet van AI succesvol te maken.

Weet ik nog niet

Wij nemen contact met je op en kijken welke behoeftes en vragen er bij jouw organisatie spelen. Samen kijken we welke deelsessie voor jou het meest geschikt is.

Overige

Je vindt de algemene voorwaarden hier.